رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم کوتاه

بعد از خرید ،لینک دانلود پرسشنامه به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال می گردد.
 رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم کوتاه
صدو سی وشش ماده
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۳
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

آزمون هوشی موزاییک ژیل

آزمون هوشی موزاییک ژیل
مخصوص دانش آموزان مدارس ابتدایی
همراه با فایلها
و راهنمای آزمون
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیریدش

هوشی سانتوچی

هوشی سانتوچی

( ۴  الی ۶ ساله )

همراه با کلید و نمره گزاری
جدول هنجار  برمبنای چارک ها
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیریدش

پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام+۳۰ سواله

پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام
شتعداد سوال:۳۰
همراه با کلید و نمره گزاری
منبع+روایی+پایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیریدش