پروژه آماده spss با موضوع گردشگری

پروژه آماده spss با موضوع گردشگری

دانلود پروژه آماده spss با موضوع گردشگری

این پروژه شامل:

۱ پرسشنامه با موضوع گردشگری

۸۰ نفر پاسخگو

فایل تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار spss و

amos

به صورت word و شما می توانید با اسم خودتون تغیر دهید

آزمون های به کار گرفته شده:

آمار توصیفی:میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،ماکزیمم،مینیمم

آمار استنباطی: ضریب همبستگی،خی دو،تی با دونمونه مستقل،رگرسیون خطی،رگرسیون لجستیک،تحلیل تشخیصی چند متغیره،تحلیل مسیر،تحلیل عامل

شامل

فرضیه از نوع همبستگی ازنوع جهت دار و بی جهت همراه با ارائه فرضیه و تجزیه و تحلیل جداول

فرضیه  از نوع پیوسته

فرضیه از نوع تفاوت

فرضیه از نوع پیشبینی

قیمت ۲۰ هزار تومان

برای خرید و دانلود فایل پروژه آماده spss با موضوع گردشگری روی لینک زیر کلیک کنید

Spss مخفف کلمه statistical package for social science ، یک تجزیه کننده جامع و انعطاف پذیر آماری و یک سیستم مدیریت داده است. Spss می تواند داده ها را تقریباً از همه انواع فایل ها بگیرد و از آنها در تولید گزارش های جدول بندی شده ، نقشه ها ، نقشه پخش/ توزیع و روند/ توسعه ، آمارهای توصیفی و تجزیه و تحلیل آماری جریان پیچیده و رفتار مرکب داده ها استفاده کند. Spss در پلت فرمهای مختلفی چون سیستم های : Windows-Mancintash-Unix … قابل اجراست . نسخه ویندوز Spss ، تمامی قابلیت های قالب اصلی برنامه Spss را برای محیط کامپیوترهای شخصی بوجود می آورد . Spss شما را برای اجرای بسیاری از تجزیه و تحلیلها در کامپیوتر شخصی خود که پیشتر در ماشین های بسیار بزرگتر میسر بودند ، قادر میسازد . نسخه ویندوز Spss ، یک برنامه کاربردی که تجزیه و تحلیل های آماری را برای همه سطوح از کاربران بیش از پیش شهودی می سازد ، بوجود می آورد. فهرست های ساده و انتخاب کادرهای گفتگو آنرا قادر می سازد تا تجزیه و تحلیل های مرکب و مخلوط را بدون نوشتن حتی یک خط قواعد دستوری ، بوجود آورد. ویراستار داده های ساختاری Spss مانند یک صفحه گسترده ی ساده و کارآمد سودمندی هائی جهت وارد کردن داده ها و به اشتراک گذاشتن فایل های داده های شغلی ، عرضه می کند. قصد مهم و کیفیت ارائه نقشه ها و طرح ها می توانند بوجود آمده و ویرایش شوند. با استفاده از نظریه پرداز Spss شما می توانید داده های خروجی را با بیشترین انعطاف پذیری ارائه نمائید .

نرم افزار spss در علوم اجتماعی و رشته های مرتبط با آن نظیر جغرافیا ، آمار ، روانشناسی ، اقتصاد ، مدیریت ، پزشکی و فنی و .. نیز مورد استفاده گسترده محققین است . بجز spss نرم افزارهای دیگری وجود دارند مانند sas ،  s – plus ،minitab و …

می توان نتیجه گرفت که نرم افزار spss نرم افزاری است که در عین سادگی و سهولت کار با آن از قدرت بالایی برخوردار است چرا که کاربر تنها با چند کلیک به خروجی مورد نظر دست می یابد. افراد مبتدی از رابط گرافیکی این نرم افزار استفاده می کنند در حالی که افراد ماهر علاوه بر استفاده از رابط گرافیکی کاربر از خاصیت برنامه نویسی نرم افزار spss نیز استفاده می کنند.

منبع:www.spss.com

دانلود نمونه پروژه تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی با نرم افزار spss

پروژه+گردشگر پروژه گردشگری نور سبلان
پروژه گردشگری الکترونیک
پروژه گردشگری اخلمد
پروژه گردشگری
پروژه گردشگری شهر پایدار
پروژه گردشگری درفک
پروژه گردشگری شهر عتیق
پروژه گردشگری الکترونیکی
پروژه در مورد گردشگری
پروژه گردشگری نور سبلان  پروژه آماده spss با موضوع گردشگری
پروژه گردشگری الکترونیک پروژه گردشگری الکترونیک
پروژه گردشگری الکترونیک پروژه گردشگری الکترونیک
پروژه گردشگری اخلمد  
پروژه گردشگری پروژه گردشگری
پروژه گردشگری نور سبلان
پروژه گردشگری الکترونیکی
پروژه گردشگری درفک
پروژه گردشگری شهر عتیق
پروژه گردشگری دشت ارژن
پروژه گردشگری الکترونیک
پروژه گردشگری اخلمد
پروژه گردشگری شهر پایدار
پروژه گردشگری پروژه گردشگری
پروژه گردشگری نور سبلان
پروژه گردشگری الکترونیکی
پروژه گردشگری درفک
پروژه گردشگری شهر عتیق
پروژه گردشگری دشت ارژن
پروژه گردشگری الکترونیک
پروژه گردشگری اخلمد
پروژه گردشگری شهر پایدار
پروژه گردشگری نور سبلان  
پروژه گردشگری الکترونیکی پروژه گردشگری الکترونیک
پروژه گردشگری درفک  
پروژه گردشگری شهر عتیق  
پروژه گردشگری دشت ارژن  
پروژه گردشگری الکترونیک پروژه گردشگری الکترونیک
پروژه گردشگری اخلمد  پروژه آماده spss با موضوع گردشگری
پروژه گردشگری شهر پایدار  پروژه آماده spss با موضوع گردشگری
پروژه گردشگری شهر پایدار  
پروژه گردشگری درفک  
پروژه گردشگری شهر عتیق  
پروژه گردشگری الکترونیکی پروژه گردشگری الکترونیک
پروژه گردشگری الکترونیک پروژه گردشگری الکترونیک
پروژه در مورد گردشگری