پرسشنامه طرحواره یانگ فرم ۹۰ سوالی ویراست سوم

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم ۹۰ سوالی ویراست سوم

 

تعداد سوال:۹۰
همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد A1126

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ اس ام اس بدهید

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر(ocq)

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر(ocq)
تعداد سوال:۹
همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد A1125

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ اس ام اس بدهید