کامپیوت کردن داده ها

توضیحات فایل آموزشی: در این فایل شما به طور عملی  یاد خواهید گرفت چگونه در spss مولفه های یک پرسشنامه را بدست می اوریم. چون معمولا هر خرده مقیاس از چند سوال تشکیل شده است.
نام پکیج آموزش تصویر کامپیوت کردن داده ها
فیلم آموزشی  دارد
 زبان فیلم آموزشی
ایرانی
نوع آموزش
مخصوص مقالات و تحلیل آماری با نرم افزار spss
توضیحات همراه (در فیلم)با فیلم آموزشی
دارد
داده های پرشسنامه در spss دارد
نمونه فایل  های تجزیه و تحلیل شده
 دارد
قابلیت پخش فیلم بر روی همه سیستم های کامپیوتر
 دارد
قیمت ۹ هزار تومان
نمونه کیفیت فیلم دانلود نمونه کیفیت فیلم (بدون پکیج)
دیگر ویژگی ها: آچگونه داده ها را با هم جمع و تفریق کنیم،چگونه سوالات یک پرسشنامه را در spss جمع کنیم،چگونه خرده مقیاس را در spssبه دست بیاوریم،عمل جمع کردن داده ها در spss چگونه است،کامپیوت کردن داده ها
برای دانلود فایل کامپیوت کردن داده ها از لینک خرید زیر استفاده نمایید. دقت نمایید که بعد از خرید لینک دانلود باز می شود و در انتهای خرید می توانید فایل را دانلود کنید. همچنین یک لینک دانلود جهت اطمینان بیشتر به ایمیلتان ارسال میگردد

آموزش تصویری spss 16
آموزش تصویری spss 20
آموزش تصویری spss19
آموزش تصویری spss 21
آموزش تصویری spss 22
آموزش تصویری spss به زبان فارسی
آموزش تصویری spss
آموزش تصویری spss 18
دانلود آموزش تصویری spss

آموزش رسم نمودار در spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss
آموزش رسم نمودار با spss
آموزش رسم نمودار پارتو در spss
آموزش رسم نمودار+spss
آموزش رسم جدول فراوانی در spss

دانلود آموزش تصویری spss 16

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

آموزش رسم نمودار با spss

آموزش رسم نمودار در spss
آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss
آموزش رسم نمودار پارتو در spss

آموزش تصویری نرم افزار spss 20

آموزش رسم نمودار در spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss
آموزش رسم نمودار با spss
آموزش رسم نمودار پارتو در spss
آموزش رسم نمودار+spss
آموزش رسم جدول فراوانی در spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

آموزش رسم نمودار پارتو در spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

آموزش رسم نمودار پارتو در spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

دانلود آموزش تصویری spss به زبان فارسی

آموزش رسم نمودار+spss

آموزش رسم نمودار در spss
آموزش رسم نمودار با spss
آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss
آموزش رسم نمودار پارتو در spss

آموزش رسم نمودار در spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss
آموزش رسم نمودار با spss
آموزش رسم نمودار پارتو در spss
آموزش رسم نمودار+spss
آموزش رسم جدول فراوانی در spss

آموزش تصویری spss
آموزش تصویری spss 19
آموزش تصویری spss به زبان فارسی
آموزش تصویری spss16
آموزش تصویری spss 18
دانلود آموزش تصویری spss
دانلود آموزش تصویری spss
دانلود آموزش تصویری spss 19
اموزش تصویری نصب spss

آموزش رسم نمودار با spss

آموزش رسم نمودار در spss
آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss
آموزش رسم نمودار پارتو در spss

آموزش تصویری spss
آموزش تصویری spss 19
آموزش تصویری spss به زبان فارسی
آموزش تصویری spss16
آموزش تصویری spss 18
دانلود آموزش تصویری spss
دانلود آموزش تصویری spss
دانلود آموزش تصویری spss 19
اموزش تصویری نصب spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

دانلود آموزش تصویری spss 19
آموزش تصویری نصب spss 19

آموزش رسم نمودار پارتو در spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

دانلود آموزش تصویری spss به زبان فارسی

آموزش رسم جدول فراوانی در spss

 آمار توصیفی و رسم نمودارها در spss
 آمار توصیفی و رسم نمودارها در spss

دانلود آموزش تصویری spss به زبان فارسی
دانلود آموزش تصویری spss 16
دانلود آموزش تصویری spss 19
دانلود آموزش تصویری spss
دانلود رایگان آموزش تصویری spss
دانلود آموزش تصویری نرم افزار spss
دانلود رایگان آموزش تصویری نرم افزار spss
دانلود جزوه تصویری آموزش کامل spss
دانلود رایگان جزوه تصویری آموزش کامل spss

 سایت spss.com

سا

دانلود آموزش تصویری spss
دانلود آموزش تصویری spss به زبان فارسی
دانلود آموزش تصویری spss 19
دانلود آموزش تصویری spss 16
دانلود رایگان آموزش تصویری spss
دانلود آموزش تصویری نرم افزار spss
دانلود رایگان آموزش تصویری نرم افزار spss
دانلود جزوه تصویری آموزش کامل spss
دانلود رایگان جزوه تصویری آموزش کامل spss

آموزش تصویری نصب spss 19
آموزش تصویری نصب نرم افزار spss

 آمار توصیفی و رسم نمودارها در spss
 آمار توصیفی و رسم نمودارها در spss

دانلود آموزش تصویری spss به زبان فارسی
دانلود آموزش تصویری spss 16
دانلود آموزش تصویری spss 19
دانلود آموزش تصویری spss
دانلود رایگان آموزش تصویری spss
دانلود آموزش تصویری نرم افزار spss
دانلود رایگان آموزش تصویری نرم افزار spss
دانلود جزوه تصویری آموزش کامل spss
دانلود رایگان جزوه تصویری آموزش کامل spss

 آمار توصیفی و رسم نمودارها در spss

دانلود آموزش تصویری spss
دانلود آموزش تصویری spss به زبان فارسی
دانلود آموزش تصویری spss 19
دانلود آموزش تصویری spss 16
دانلود رایگان آموزش تصویری spss
دانلود آموزش تصویری نرم افزار spss
دانلود رایگان آموزش تصویری نرم افزار spss
دانلود جزوه تصویری آموزش کامل spss
دانلود رایگان جزوه تصویری آموزش کامل spss

دانلود رایگان آموزش تصویری نرم افزار spss
دانلود رایگان جزوه تصویری آموزش کامل spss

دانلود رایگان آموزش تصویری نرم افزار spss

دانلود رایگان جزوه تصویری آموزش کامل spss

 

فرستادن دیدگاه

*