تست نرمال بودن داده ها

توضیحات فایل آموزشی: در این فایل شما به طور عملی  یاد خواهید گرفت کار با آزمون کولموگرف اسمیرنف،نرمال و غیر نرمال بودن متغیر ها و داده هایی پژوهش پرداخته می شود،رسم نمودار،تجزیه و تحلیل جداول، و مثال کاربردی برای استفاده در مقالات و تحلیل آماری با نرم افزار spss ها
نام پکیج آموزش تصویری تست نرمال بودن داده ها
فیلم آموزشی  دارد
 زبان فیلم آموزشی
ایرانی
نوع آموزش
مخصوص مقالات و تحلیل آماری با نرم افزار spss
توضیحات همراه (در فیلم)با فیلم آموزشی
دارد
داده های پرشسنامه در spss دارد
نمونه فایل  های تجزیه و تحلیل شده
 دارد
قابلیت پخش فیلم بر روی همه سیستم های کامپیوتر
 دارد
قیمت ۹ هزار تومان
نمونه کیفیت فیلم دانلود نمونه کیفیت فیلم (بدون پکیج)
دیگر ویژگی ها: آموزش چینش داده ها،آموزش رسم نمودار و غیره
برای دانلود فایل کامپیوت کردن داده ها از لینک خرید زیر استفاده نمایید. دقت نمایید که بعد از خرید لینک دانلود باز می شود و در انتهای خرید می توانید فایل را دانلود کنید. همچنین یک لینک دانلود جهت اطمینان بیشتر به ایمیلتان ارسال میگردد

[panel anim=”fadeInUp” class=”box-section” ]2003 005 0930

نیاز به مشاوره یا تحلیل آمای تحلیل آماری با نرم افزار spss خود دارید؟          تماس بگیرید

[/panel][row][/row]

==========

برچسب ها:

نرمال بودن داده ها+spss

نرمال بودن داده ها با spss
آزمون نرمال بودن داده ها در spss
بررسی نرمال بودن داده ها در spss
تعیین نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن داده ها با spss
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در spss

نرمال بودن داده ها با spss

نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن داده ها در spss
بررسی نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن داده ها با spss
تعیین نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در spss

نرمال بودن داده ها در spss

آزمون نرمال بودن داده ها در spss
بررسی نرمال بودن داده ها در spss
نرمال بودن داده ها با spss
تعیین نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن داده ها با spss

آزمون نرمارل بودن داده ها در تست نرمال بودن داده هاspss

تست نرمال بودن داده ها در spss
بررسی نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن داده ها با spss

بررسی نرمال بودن داده ها در spss

 تست نرمال بودن داده ها

آزمون نرمال بودن داده ها با spss

آزمون نرمال بودن داده ها در spss
بررسی نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در spss

تعیین نرمال بودن داده ها در spss

آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در spss

آزمون نرمال بودن داده ها در spss

تست نرمال بودن داده ها در spss
بررسی نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن داده ها با spss

تست نرمال بودن داده ها در spss

آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در spss
آزمون نرمال بودن داده ها با spss

بررسی نرمال بودن داده ها در spss

آزمون نرمال بودن داده ها با spss

آزمون نرمال بودن داده ها در spss
بررسی نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در spss

بررسی نرمال بودن داده ها در spss

تعیین نرمال بودن داده ها در spss

آزمون نرمال بودن داده ها با spss

آزمون نرمال بودن داده ها در spss
بررسی نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در spss

آزمون نرمال بودن داده ها در spss

تست نرمال بودن داده ها در spss
بررسی نرمال بودن داده ها در spss
آزمون نرمال بودن داده ها با spss

بررسی نرمال بودن داده ها در spss

آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در spss

آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در spss

 

فرستادن دیدگاه

*